تلفن اصلی:
+98 (21) 66866230
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عبدالله خوش نژاد
تلفن‌های دیگر 66866230 / 66881735
فکس 66866230 / 66881735
آدرس پستی

خیابان امام خمینی، بین خیابان رودکی و خوش، جنب مدرسه، پلاک 323

تولید فیلم های پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه