تلفن اصلی:
+98 (261) 7776711
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل نادر علائی
تلفن‌های دیگر 7776711
فکس 7776711
آدرس پستی

شهرک صنعتی، انتهای بلوار ابوریحان، فاز 3، انتهای بلوار ملاصدرای غربی، بعد از بلوار نظامی گنجوی، خیابان سوسن 2، انتهای کوچه سنبل 4 شرقی، قطعه 3939

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

تولید ورق کارتن و کارتن از ورق آماده

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه