تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
تلفن کارخانه 2222752 (0282)
آدرس کارخانه

منطقه 21، خیابان فارابی

کلید واژه‌ها  

آبکاری فلزات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه