تلفن اصلی:
+98 (21) 33555979
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مقیمی
تلفن‌های دیگر 33555979
فکس 33555979
آدرس پستی

خیابان صاحب جم،‌پایین تر از انبار گندم، بنگاه البرز 1

کلید واژه‌ها     

تولید انواع کارتن 3 و 5لا، چاپ 2 رنگ،‌لمینیت، دایکات و منگنه

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه