تلفن اصلی:
+98 (528) 7242122
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل دهقان‌زاده
تلفن‌های دیگر 7242122
فکس 7242122
آدرس پستی

جاده طرقبه، ویلاشهر، ایستگاه کاخ

کد پستی 93511

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه