تلفن اصلی:
+98 (21) 55000614
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 55000614
فکس 55000614
آدرس پستی

خیابان شهید رجایی، روبروی مسجد اعظم، کوی قو، شماره 11

کلید واژه‌ها   

تولید ظروف پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه