تلفن اصلی:
+98 (41) 34408820
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وحید حق‌وردی
تلفن‌های دیگر 34408820 / 34415944
فکس 34408820 / 34415944
آدرس پستی

خیابان 22 بهمن، تقاطع قطران، مجتمع تجاری عمران، طبقه اول، شماره 53

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

الکترونیک، کنترل و اتوماسیون صنعتی، ارائهکننده شفت‌های بادی، انواع روتاری جوینت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه