تلفن اصلی:
+98 (411) 5549736
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داوود مهر افشار
تلفن‌های دیگر 5549736
فکس 5549736
آدرس پستی

خیابان ارتش جنوبی، نرسیده به چهارباغ شمال، ساختمان قائم، طبقه دوم، شماره سوم

تلفن کارخانه 5548916 (0411)
کلید واژه‌ها  

ساخت سنسورهای صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه