تلفن اصلی:
4328348
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 4328348
فکس 4328348
آدرس پستی

شهرک سلیمی، خیابان 30 متری اول، خیابان 26

کلید واژه‌ها   

تولید نایلون عریض

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه