تلفن اصلی:
+98 (411) 2334744
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 2334744 / 4328312
فکس 2334744 / 4328312
آدرس پستی

شهرک سلیمی، آخر 45 متری دوم، روبروی شرکت ظروف یکبارمصرف گلبار

کلید واژه‌ها   

سلفون، نایلون و نایلکس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه