تلفن اصلی:
+98 (312) 5642304
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل باقری نیا
تلفن‌های دیگر 5642304 / 2337665
فکس 5642304 / 2337665
آدرس پستی

خیابان شیخ بهایی، ساختمان مهین، طبقه 2ریا، واحد 33

کلید واژه‌ها    

رزین پلی وینل، هموپلیمر و کوپلیمر پلیمرهای استات و وینیل

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه