تلفن اصلی:
+98 (866) 4443411
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جلالی
تلفن‌های دیگر 4443411
فکس 4443411
آدرس پستی

کیلومتر5 جاده اصفهان، شهرک صنعتی دلیجان

کلید واژه‌ها   

تولید ورق

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه