تلفن اصلی:
+98 (121) 3113801
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل اسکندر وحدت
تلفن‌های دیگر 3113801
فکس 3113801
آدرس پستی

کیلومتر 7 جاده قدیم آمل-بابل، شهرک صنعتی بابکان، گروه پیمان آمل

پست الکترونیک [email protected] و [email protected]
تلفن کارخانه 3113811 (0131)
فکس کارخانه 3113830 (0131)
آدرس کارخانه

کیلومتر 5 جاده قدیم بابل، شهرک صنعتی بابکان

کلید واژه‌ها  

تولید ورق و کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه