تلفن اصلی:
+98 (291) 4226787
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل میرزایی
تلفن‌های دیگر 4226787
فکس 4226787
آدرس پستی

میدان رازی، خیابان دانشگاه

کد پستی 3371857554
کلید واژه‌ها  

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه