تلفن اصلی:
+98 (511) 5424349
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 5424349 / 5424350
فکس 5424349 / 5424350
آدرس پستی

کیلومتر 7 جاده مشهد-قوچان

طراحی و ساخت جدیدترین خطوط تولید کنسانتره و پوره میوه‌جات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه