تلفن اصلی:
+98 (21) 88717788
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل امیرعلی هاشمی
فکس +98 (21) 88717788
آدرس پستی

بزرگراه جلال آل احمد، بین چهارراه امیر آباد و بزرگراه شهید چمران، خیابان پروانه، کوچه دهم، پلاک3، طبقه اول، زنگ سوم

کلید واژه‌ها    

بسته‌بندی قیر، سیمان، مواد غذایی، مواد کانیو. معدنی، شیمیاییو دارویی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه