تلفن اصلی:
+98 (711) 7742543
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شاهپور یوسفی
تلفن‌های دیگر 7742543
فکس 7742543
آدرس پستی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان پنجم، بلوار پژوهش شمالی، خیابان 256، سمت راست، واحد سوم

کد پستی 7158193184
کلید واژه‌ها   

تولید کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه