تلفن اصلی:
+98 (28) 33453325
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهدی صالحینژاد (رئیس هیئت مدیره و مدیر بازرگانی)
تلفن‌های دیگر +98 (28) 2833453508
فکس +98 (28) 2833453954
آدرس کارخانه

کیلومتر 15 جاده بویین زهرا قزوین، شهرک صنعتی لیا( قدیم)، خیابان سعدی، شرکت تولیدی فرد مقوا

تولیدکننده ورق و کارتن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه