تلفن اصلی:
+98 (71) 25225352
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فريدوني
آدرس پستی

فارس- سروستان- شهرك صنعتي -شركت كره پسته آرنا

پست الکترونیک [email protected]_pistachio.com
موبایل پاسخگو +98 (917) 8154301

بسته‌بندی پسته و کره

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه