تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شهریار زارعی
تلفن کارخانه 2723317 (0712)
فکس کارخانه 2723960 (0712)
آدرس کارخانه

10 کیلومتر به طرف جاده جهرم، نرسیده به روستای بید زرد، جنب شرکت مرغ بال پا

کلید واژه‌ها   

تبدیل انواع ورق کارتن،ساخت جعبه و انواع کارتن به همراه لمینیت و چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه