تلفن اصلی:
+98 (121) 3183982
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3183982
فکس 3183982
آدرس پستی

شهرک صنعتی امام‌زاده عبداله، شرکت خوتکا

کلید واژه‌ها   

تولید دستمال کاغذی و کارتن سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه