تلفن اصلی:
+98 (21) 66571401
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سر دبیر: فراهانی
تلفن‌های دیگر 66571401
فکس 66571401
آدرس پستی

بالاتر از بلوار کشاورز، خیابان جمالزاده شمالی، روبروی دفتر پست شهید بادامی، ‌پلاک458، واحد2

کلید واژه‌ها   

نشریه صنایع غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه