تلفن اصلی:
+98 (21) 22882182
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حامد قاجارنیا
تلفن‌های دیگر 22882182
فکس 22882182
آدرس پستی

خیابان دکتر شریعتی، حسینیه ارشاد،‌خیابان گل نبی،‌مجتمع 29، طبقه 4،‌واحد 11

پست الکترونیک [email protected] [email protected]
کلید واژه‌ها  

مجله علمی، فنی، پژوهشی در زمینه بازیافت و مسایل زیست محیطی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه