تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل فرزاد قاسمی
آدرس پستی

انتهای خیابان شیرین، کوچه شهید محمدی، روبروی گرمابه صابری، طبقه اول، پلاک 192

کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی حبوبات و خشکبار

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه