تلفن اصلی:
+98 (21) 88554526
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کامران محسنی یکتا
تلفن‌های دیگر 88554526 / 88717827 / 88724882
فکس 88554526 / 88717827 / 88724882
آدرس پستی

خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی، خیابان نوزدهم، روبروی پارک شفق، خیابان فراهانیپور، پلاک 45

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

تولید و فروش انواع کاغذ چاپ و تحریر، روزنامه، فلوتینگ، کرافت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه