تلفن اصلی:
+98 (21) 88725663
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد شیخ مونسی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88712476 / 88554526 / 88715697
فکس +98 (21) 88712378
آدرس پستی

تهران – خيابان سيد جمال الدين اسد آبادي – خيابان نوزدهم ( شهيد قنبري ) خيابان شهيد فراهاني پور – شماره 45

کد پستی 1433854116
پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.mazpaper.com
تلفن کارخانه +98 (11) 33455001
فکس کارخانه +98 (11) 33455020
آدرس کارخانه

ساري – كيلومتر 12 جاده ساري سمنان – شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

توليد كاغذ با ظرفيت مجموعاً ۱۷۵۰۰۰ تن شامل ۹۰۰۰۰ تن كاغذ روزنامه و چاپ و تحرير و ۸۵۰۰۰ تن كاغذ فلوتينگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه