تلفن اصلی:
+98 (262) 3826576
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسین مهدیخانی
تلفن‌های دیگر 3826576
فکس 3826576
آدرس پستی

کیلومتر 20 جاده قدیم کرج، شهر قدس، پایین‌تر از میدان قدس، انتهای کوچه خاکسار

کلید واژه‌ها  

چاپ، طراحی و ساخت کلیه جعبه‌های اتوماتیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه