تلفن اصلی:
+98 (192) 5262004
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدکمال‌الدین شفیعی
تلفن‌های دیگر 5262004
فاکس 5262004
آدرس پستی

رضی محله، پایین‌تر از دانشگاه آزاد، سمت چپ، شرکت جنگل کاری صفا رود، دفتر شرکت آب معدنی جواهرده رامسر

تولید بطری و بسته‌بندی آب معدنی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه