تلفن اصلی:
+98 (21) 77793473
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وحید حیدری
تلفن‌های دیگر 77793473
فکس 77793473
آدرس پستی

جاده آبعلی، خیابان سازمان آب، 5 شیدایی، 8 شمالی، پلاک 5

طراحی و ساخت محصولات بسته‌بندی در صنعت پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه