تلفن اصلی:
+98 (71) 37744842
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمیدرضا جوکار
فکس +98 (71) 37744841
آدرس پستی

شیراز-شهرک صنعتی بزرگ - خیابان سنجش - خیابان 419 - بلوک ED1 - قطعه 21 , 22

پست الکترونیک [email protected]

اولین و تنها چاپخانه هلیوروتوگراور در استان فارس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه