تلفن اصلی:
56546737
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی نجفی
تلفن‌های دیگر 56546737
فکس 56546737
آدرس پستی

ابتدای جاده قدیم قم،60متری امام حسین،شهرک صنعتی تهران،پ37

تولید و چاپ جعبه های مقوایی در کلیه صنوف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه