تلفن اصلی:
7733330427
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حدیث غلامی
تلفن‌های دیگر 7733330427
فکس 7733330427
آدرس پستی

بوشهر، میدان قدس،خیابان رئیس علی دلواری،روبروی فرمانداری،دانشگده فنی حرفه ای دختران الزهرا،واحد کتابخانه

کد پستی 7514619356

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه