تلفن اصلی:
66491189
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بابک شیرزادی
تلفن‌های دیگر 66491189
فکس 66491189
آدرس پستی

خیابان انقلاب،خیابان 12فروردین،خیابان رادمهر،پ113

ساخت قالب های تخت و روتاری و پوشالگیر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه