تلفن اصلی:
+98 (311) 3246436
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا موسی خانی
تلفن‌های دیگر 3246436
فکس 3246436
آدرس پستی

خیابان امام خمینی، خیابان بسیج، جنب ایران گاز

ساخت و چاپ کارتن و جعبه با لمینیت

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه