تلفن اصلی:
+98(21)66467561
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد اسماعیل قاضی
فکس +98(21)66404705
آدرس پستی

خیابان حافظ شمالی، خیابان رودسر، نبش خیابان به آفرین، پلاک 1

کد پستی 1593673111

خدمات چاپ و ساخت جعبه
اوراق اداری، پاکت، خط تیغ و تا، جعبه، شماره زنی، طراحی، صحافی


شرکت‌های مشابه