تلفن اصلی:
+98 (21) 33904641
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا رحیمی
تلفن‌های دیگر 33904641 / 33117331 / 33907216
فکس 33904641 / 33117331 / 33907216
آدرس پستی

خیابان شهید بهشتی،‌خیابان سرآواز،کوچه یکم،‌پلاک 6،‌واحد 4،طبقه3

پست الکترونیک [email protected]

چاپ کاغذ کادو و جعبه


شرکت‌های مشابه