تلفن اصلی:
+98 (21) 5781 7756
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیداحمد اسدی
تلفن‌های دیگر +98(21)77554012 / 77556929 / 77565781
فکس +98(21)77554012 / 77556929 / 77565781
آدرس پستی

خیابان شهید مدنی جنوبی
خیابان شهید محمودی
پلاک 351

پست الکترونیک [email protected]
وب سایت www.exirprint.com
تلگرام t.me/Exir_print

چاپ جعبه، لیبل و فرمهای اداری و سررسید و …


شرکت‌های مشابه