تلفن اصلی:
+98 (21) 33901888
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا رحیمی
تلفن‌های دیگر 33901888
فکس 33901888
آدرس پستی

میدان بهارستان، خیابا مصطفی خمینی، پایین تر از سرچشمه، پلاک 680و 678

چاپ جعبه


شرکت‌های مشابه