تلفن اصلی:
+98 (21) 33970200
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل پرویز حربی
تلفن‌های دیگر 33970200 / 33115421 / 33116209
فکس 33970200 / 33115421 / 33116209
آدرس پستی

میدان بهارستان، پاساژ آشتیانی، پلاک 14، طبقه سوم

چاپ جعبه و برچسب


شرکت‌های مشابه