تلفن اصلی:
+98 (21) 66400010
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل قباد نظری
تلفن‌های دیگر 66400010 / 66967062
فکس 66400010 / 66967062
آدرس پستی

ابتدای خیابان کارگر جنوبی،خیابان روانمهر،کوچه دولتشاهی،پلاک 239،طبقه دوم

کد پستی 13145/769
تلفن کارخانه 9121015877

ماهنامه-فنی مهندسی چاپ،بسته بندی و نشر

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه