تلفن اصلی:
+98 (21) 88033833
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد اشکواری
تلفن‌های دیگر 88033833 / 88033770
فکس 88033833 / 88033770
آدرس پستی

خیابان یوسف آباد،خیابان 64 ام،پلاک 35، طبقه 2،واحد 3

کلید واژه‌ها  

کیسه‌های اسپتیک برای حمل‌ و نگهداری مایعات‌

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه