تلفن اصلی:
+98 (21) 88301800
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل قاسم خداداد
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88848655
فکس 88301800
آدرس پستی

ضلع‌ غربی میدان‌ هفت‌تیر، پلاک 13

پست الکترونیک [email protected]

واردات‌ و توزیع‌ محصولات‌ پشت‌چسبدار، توزیع‌ مرکب‌ چاپ‌ اسکرین‌، چاپ لیبل با امکانات سیلک اسکرین

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه