تلفن اصلی:
+98 (21) 55314973
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مجید کاشانی
تلفن‌های دیگر 55314973
فکس 55314973
آدرس پستی

ترمینال‌ جنوب، بزرگراه‌ بعثت، شهرک بعثت، خیابان مسلم فراهانی، خیابان مسجد ولیعصر، پلاک 10

فروش‌ قفسه‌های خشککن‌ مربوط‌ به‌ کارگاه‌ چاپ‌

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه