تلفن اصلی:
+98 (311) 6246740
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شهریار نیرومنش
تلفن‌های دیگر 6246740 / 6267450
فکس 6246740 / 6267450
آدرس پستی

نرسیده به فلکه ارتش، ساختمان پیمان، طبقه دوم، شماره 12

کد پستی 14187-81759
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

طراحی و تولید انواع کاغذهای کامپیوتری و فرمهای پیوسته چاپی- لوازم مصرفی چاپ از قبیل ریبون- کاتریج- تونر و …

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه