تلفن اصلی:
+98 (21) 88725662
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا آهی
فکس +98 (21) 88726335
آدرس پستی

تهران،خیابان سید جمال الدین اسد ابادی،خیابان هفدهم،خیابان شهید فراهانی پور،پ45

وب سایت www.MAZPAPER.com
کلید واژه‌ها   

تولید کننده کاغذ چاپ وتحریر،روزنامه و فلوتینگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه