تلفن اصلی:
+98 (21) 33930636
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مسعود هراتی
تلفن‌های دیگر 33930636 / 33903166
فکس 33930636 / 33903166
آدرس پستی

خیابان لاله‌زار نو، کوچه شهید امینیزاده، پلاک 29

چاپ جعبه


شرکت‌های مشابه