تلفن اصلی:
+98 (512) 2752231
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حسن کمالیان
تلفن‌های دیگر 2752231
فکس 2752231
آدرس پستی

کیلومتر 12 جاده کلات، شهرک صنعتی مشهد، قطعه 362

کلید واژه‌ها  

تولید کاغذ شبه کرافت ،فلوتینگ و لاینر از ضایعات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه