تلفن اصلی:
+98 (21) 55621843
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل یعقوب اقبالی
تلفن‌های دیگر 55621843
فکس 55621843
آدرس پستی

خیابان 15 خرداد غربی، چهارراه ابوسعید، ساختمان داددش زاده، طبقه 5

گونی باف

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه