تلفن اصلی:
+98 (21) 88828108
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ابوالقاسم مگویی
تلفن‌های دیگر 88828108 / 88827179
فکس 88828108 / 88827179
آدرس پستی

خیابان استاد مطهری، خیابان جم، خیابان غفاری، پلاک 4

تولید گونی پلاستیکی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه