تلفن اصلی:
+98 (21) 66636528
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد فرهادی
تلفن‌های دیگر 66636528
فکس 66636528
آدرس پستی

مهرآباد جنوبی، میدان فتح، خیابان شهید سلطانی، نبش جندقی، پلاک 134

ساخت جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه